סמכות בית המשפט להפחית ריבית פיגורים

עמ”נ 32429-12-12 כלוף ואח’ נ’ מנהל הארנונה בעיריית תל אביב -יפו

לבית המשפט סמכות על פי שיקול דעתו להפחית ריבית פיגורים על תשלומי חובה.

לקריאת פסק הדין