קבלת השגה שלא נענתה במועד

עע”ם 3440/12 עיריית אשדוד נ’ מכשירי תנועה בע”מ

בית המשפט העליון חוזר ומנתח את ההוראות הדווקניות של סעיף 4 לחוק הערר לפיהם השגה שלא נענתה על ידי מנהל הארנונה במועד יש לראות כהשגה שהתקבלה וזאת מבלי לבחון את סיכויי ההשגה להתקבל או “רצינות” הטענות

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד