קבלת השגה שלא נענתה במועד

עע”ם 3440/12 עיריית אשדוד נ’ מכשירי תנועה בע”מ

בית המשפט העליון חוזר ומנתח את ההוראות הדווקניות של סעיף 4 לחוק הערר לפיהם השגה שלא נענתה על ידי מנהל הארנונה במועד יש לראות כהשגה שהתקבלה וזאת מבלי לבחון את סיכויי ההשגה להתקבל או “רצינות” הטענות

לקריאת פסק הדין