תביעת השבת ארנונה שחוייבה ושולמה ביתר

תא 4738/07 מ.ש.מ האליזה י-ם נ’ עירייית ירושלים

תביעת השבה

לקריאת פסק הדין