החלטה של ועדה מחוזית להרחיב זכויות מותנות הקבועות בתוכנית מהווה פעולה תכנונית המאפשרת הטלת היטל השבחה

עתמ (חי’) 9281-11-13אנרג’יקס – אנרגיות מתחדשות בע”מ נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובנייה

נידונה משמעות ההיתר להקים מתקן פוטו וולטאי בנסיבות בהן התוכנית המקורית כוללת הוראות מותנות בענין הזכויות כאשר רק החלטת הרחבה של ועדת המשנה יצרו מצב שניתן לנצל זכויות אלה בפועל.
נקבע, כי במועד בו התקבלה החלטת ההרחבה, אושרה למעשה התוכנית באשר לפרק זה של אותן זכויות לענין היטל ההשבחה. הזכויות המותנות הפכו מאותו רגע לזכויות של ממש ומאותו רגע נוצרה ההשבחה כמו כן, נידונה בפסק הדין השאלה האם המתקנים הסולארים על גג המבנה נלווה לשימוש העיקרי במבנה .נקבע, כי בהעדר זיקה כל שהיא בין הפעילות היצרנית של מפעל הקרטון לבין יצור החשמל על גגו של המפעל, לא ניתן לומר כי מדובר בשימוש נלווה או במילים אחרות, השימוש העיקרי והיחידי שעושה העותרת הוא יצור חשמל לשם מכירתו ברווח לחברת החשמל ושימוש זה לא יכול להחשב כשימוש נלווה לפעילותו של גורם אחר.

לקריאת ההחלטה