מאמרים ופסקי דין- ארנונה

ארנונה

ציר ה(א) סימטריה בהחלת דיני ההתיישנות על חובות ארנונה

החלטה של ועדת הערר לענייני ארנונה בתל אביב

איך מחשבים את שטח חדרי המדרגות לצורך חישוב הארנונה ?

החלטה של ועדת הערר לענייני ארנונה בתל אביב

נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעילה של הטעיית שרי הפנים והאוצר באישור שינוי בצו הארנונה.

טעות בשטח הנכס אינו מהווה עילה להתיר חיוב רטרואקטיבי

ניתן לדרוש ערבון בהליך של ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לארנונה

רשות ערעור בגלגול שלישי בענייני ארנונה לא יינתן אלא אם מתעוררות שאלות החורגות מהשלכתן על הצדדים גם אם טעה בית המשפט קמא ביישום הדין

הותר לרשות מקומית לדרוש ארנונה מוגדלת עבור שנת מס קודמת כאשר האישור מהשרים ניתן בסמוך לפני שנת המס הקודמת

השבת ארנונה שנגבתה ביתר מיום קבלת טופס 4 ודחיית טענה לפגיעה בתקציב

טענות לנכס לא ראוי לשימוש- בסמכות מנהל הארנונה

אושרה רשות להתגונן בטענה שלא ניתן להשתמש בנכס

פטור למרתף בכפר סבא

טענות לנכס לא ראוי לשימוש- בסמכות מנהל הארנונה

פעולות העירייה לגביית החוב עוצרות את מירוץ ההתיישנות ואין צורך לבדוק את מידת “רציניותן”

התקבלה תביעת פיצויים כנגד הרשות בשל עיקולים שבוצעו בגין חיובי ארנונה לא נכונים. נקבע כי העירייה הייתה חייבת לברר לעומק את זהות המחזיק.

סעיף 8 ( ג) לחוק ההסדרים לא יחול על חובות שאינם ארנונה

גביית חובות ארנונה מבעלי שליטה בחברה – שיק פתוח או מוגבל בסכום?

חוק ההסדרים משנת 1992 – רפורמה בתחום הארנונה

חיוב ארנונה ליורשים

חיובים חדשים בארנונה לחברה ותיקה


חייגו | Call Now
מפה | Map