דמי היתר למינהל

אם חשקה נפשך לחוות בירוקרטיה מהי, במלוא כיעורה, על כל פגמיה וחסרונותיה, צא והתחכך במוסדות “מנהל מקרקעי ישראל”, או בשמה החדש “רשות מקרקעי ישראל”.
אף על פי כן, ניכר כי בשנים האחרונות גוברת ההכרה ונעשים מאמצים לחולל שינויים בניהולו והתנהלותו של רמ”י, בין היתר, בהטמעת יותר שקיפות, מנהל תקין, יעילות והעדר שרירותיות.
ביום 6.11.13 התקבלה החלטה 1304 הקובעת מחדש את הליך ההשגה על שומות המינהל. החלטה זו פותחת פתח להליך הוגן יותר, תוך הטמעת עקרונות מנהליים בסיסיים, על הליכי השגה וערר על שומות של רמ”י..

עריכת שומה הקובעת שווי מקרקעין הינה מלאכת מחשבת המחייבת בקיאות ובחינה מדוקדקת של המצב התכנוני, המשפטי, הכלכלי, ההנדסי והחברתי הנוגעות לנכס. חיובי מינהל המבוססים על שומת השמאי הממשלתי נעשים בדרך כלל על סמך החומר המצוי בתיק המנהל, לעיתים קרובות מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה של המצב התכנוני, מגבלות פיתוח, הגבלות או הרחבות שקובעת התב”ע ואשר יש בהם כדי להשפיע על שווי השוק של הנכס.
משרדנו, בשיתוף פעולה עם מומחים בנבכי רמ”י, עוסק בבדיקה והפחתת דמי היתר והסכמה בהתאם להליכים שנקבעו בהחלטות המנהל