פרוצדורות, סמכויות ומועדים

החיים של עולם המשפט המודרני מבוססים בהכרח על כללים של סדרי דין, סמכויות, מועדים ופרוצדורות. נישום מן השורה עלול להפסיד את זכויותיו ודרכו להיכל הצדק עלולה להיחסם אך ורק בשל חוסר מודעות או עירנות למועדים ולפרוצדורות המתאימות. כללי הפרוצדורה בדיני המיסוי העירוני, והארנונה בפרט, הינה מערכת לא מלוטשת ולא חד משמעית. על המשפטן לפלס דרכו בין החקיקות והפסיקות המשתנות, לעיתים סותרות, על מנת לבחור נכונה את הפרוצדורה המשפטית המתאימה.
חוסר בהירות, מחד, ונוקשות, מאידך, הנם כלים יומיומיים בארגז הכלים של עורכי הדין המייצגים את הרשויות המקומיות אשר עושים כל מאמץ לחסום את דרכם של הנישומים בניסיונם להביא את מחלוקתם בפני ביקורת שיפוטית ניטרלית Full Report.
בקטגוריה זו סקרנו פסקי דין ומאמרים הנוגעים לנושאים אלה.