שיטת מדידה

שטח הנכס שאמור להיות נתון עובדתי שלא ניתן לפרשנויות או מחלוקות מהווה את אחת מנקודות המחלוקת המשמעותית ביותר בין האזרח לרשות.
התופעה של נכסים ה”משמינים” ללא סיבה הינו חזון נפרץ במחוזותינו. שיטות המדידה שונות מרשות לרשות ואף לוקות בחוסר שקיפות ובהירות הטבוע עמוק בפסיקותיהם הסותרות של בתי המשפט בנושאים שונים כגון, שטחים משותפים, שטחי עזר, שטחים טכניים, גלריות, פרגולות ועוד כיוצ”ב.
הוא אשר אמרנו- מה שנראה לאדם הנורמלי נתון עובדתי מדויק- מהווה כר נרחב למחלוקות בין הנישום לרשות המקומית.