תחשיב חוק העזר

התחשיב אמור להיות אבן הבסיס של כל היטל למימון תשתיות עירוניות. ובחינתו של ההיטל חיונית לקבוע את דינה של הדרישה לתשלום, בהיותו כלי פרשני לבדיקת תכליתו הכלכלית של חוק העזר, חוקיותו והאופן שנקבע ליישומו. תחשיב מעודכן [לפחות אחת לחמש שנים בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 3/2006], הינו תנאי לשמירת הזיקה החיונית בין ההיטל ובין תכליתו, לכסות את הוצאות העירייה בהתקנת התשתיות.
משרדנו משקיע משאבים רבים במעקב וניתוח תחשיבים רבים העומדים בבסיס התעריפים של חוקי העזר השונים ברשויות השונות.