תשלומי חובה מוניציפליים

תשלומי חובה מוניציפליים הינם כינוי לכלל התשלומים הנדרשים כמס או אגרה עבור שירותים בתחום המוניציפלי.
שמותיהם מגוונים וכוללים אגרה, היטל, דמי השתתפות, תרומה, מלווה חובה, בלו, תשלומי כפייה, היטל השבחה ועוד.
במדינת ישראל השירותים בתחום העירוני יכול ויסופקו על ידי הרשויות המקומיות ויכול ויסופקו על ידי רשויות המדינה או על ידי גופים שהוקמו מטעם המדינה.
כך, למשל, אגרת בניה נדרשת על ידי הועדות המקומיות לתכנון ובניה, אגרות כיבוי אש על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה ( ככלל, ברוב מדינות העולם כיבוי אש הוא שירות עירוני), החל משנת 2001 שירותי המים והביוב מסופקים על ידי תאגידי המים והביוב, ועוד.
הפרקטיקה עתירת הנסיון מלמדת שיש לבחון בעיניים מקצועיות כל חיוב וחיוב הנדרש מרשות ציבורית הן לעניין חוקיותו והן לעניין שיעורו.