גביית חוב ארנונה מבעל שליטה בחברה שהפסיקה פעילות

ראיון מערוץ המומחים בסלקום TV – גביית חוב ארנונה מבעל שליטה