האם העירייה מוסמכת לדרוש תשלומי מים?

העמותה לאיחוד והתייעלות בשלטון המקומי בפנייה לרחמים מלול , ראש עיריית רחובות” עיריית רחובות אינה מוסמכת מ- 1 בינואר 2016 להוציא דרישה לתשלום היטלי מים וביוב. עו”ד יאיר ממן , יו”ר העמותה: העירייה מפלה בין עסקים למגורים בעניין חיובי היטלי שצ”פ ( שטח ציבורי פתוח).העירייה: ” העירייה פועלת כדין בהטלת חיובי מים וביוב”.\

לקריאת הכתבה שהתפרסמה בעיתון קו העיתונות ( רחובות)