סטטיסטיקה אגרת אשפה

נושא התיק: אגרת אשפה

כמות תיקים שטופלו: 20

סכום כספי שנחסך בתיק: 2,400,000

זמן טיפול: 18 חודשים