סטטיסטיקה אגרת כיבוי אש

נושא התיק: כיבוי אש

כמות תיקים שטופלו: 10

סכום כספי שנחסך בתיק: 453,000

זמן טיפול: 6 חודשים