סטטיסטיקה היטל השבחה

נושא התיק: היטלי השבחה

כמות תיקים שטופלו: 5

סכום כספי שנחסך בתיק: 1,200,000

זמן טיפול: 22 חודשים