סטטיסטיקה תחום ארנונה

נושא התיק: ארנונה

כמות תיקים שטופלו: 36

סכום כספי שנחסך בתיק: 50,600

זמן טיפול: 13 חודשים