סטטיסטיקה תחום היטלי פיתוח

נושא התיק: היטלי פיתוח

כמות תיקים שטופלו: 2

סכום כספי שנחסך בתיק: 25,000

זמן טיפול: 7 חודשים