על העירייה מוטלת חובה שבדין להעביר לחברי אופוזיציה מידע תוך 72 שעות

משרדנו הגיש עתירה מנהלית בשם חבר מועצת עיריית רעננה, חיים ברוידא, כנגד עיריית רעננה בטענות לחוסר שקיפות והתעלמות העירייה מדרישותיו לאפשר לו לעיין במסמכים ולקבל מידע בנוגע להיטל התיעול שהוטל על תושבי העיר.

לקריאת הכתבה