עמוד קצה מאמר – דוגמא

ביום 26.6.14 פורסמו כללים חדשים במסגרת כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד 2014. הכללים החדשים שפורסמו הכניסו שינויים שונים בסמכויותיהם של תאגידי המים והביוב וקבעו כללים ליישום הטיפול והטלת קנסות שפכים חריגים, לרבות, לענין מיקום לקיחת הדגימה. התיקון בכללים נעשה לאחר דיונים רבים במועצת רשות המים והביוב וקריאות לציבור להביע עמדה.

שאל את עורך הדין בנושא

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק.

מאמרים רלוונטיים בנושא

פסקי דין רלוונטיים