ההבדלים בין הליך מנהלי להליך אזרחי

אם נרצה לפשט את הררי הדינים הקשורים לפרוצדורות הקשורות במשפט המנהלי, ניתן לסכם את ההבדלים העיקריים בין הליך מנהלי להליך אזרחי במסגרת של שלוש קטגוריות עיקריות: מועדים, תנאי סף וסדרי הדין. לאבחנה בין הליך אזרחי להליך מנהלי משמעות רבה והיא מהווה השלכה הרת גורל על ניהול התיק.

שאל את עורך הדין בנושא

מועדים

כיוון שהמדינה ומוסדותיה הוקמו מכח חוקי המדינה הרי שהם מייצגים בראש ובראשונה את ה”אינטרס הציבורי”. לפיכך, על האזרח המבקש לתקוף החלטה של גוף מוסדי כזה או אחר (שמייצג את האינטרס הציבורי) לעשות זאת תוך זמן קצר עד כמה שניתן. כך למשל עתירה מנהלית צריכה להיות מוגשת תוך 45 יום מיום שנודע לאזרח על ההחלטה.

 

תנאי סף

המשפט המנהלי במקורו נולד והתפתח בעיקר בפסיקה משיקולים של צדק והגנה על האזרח מפני השלטון לעומת המשפט האזרחי המעוגן ונובע מהחוק הכתוב. הזכות לקבלת סעד מבית המשפט מותנה במשפט המנהלי בקיומן של תנאי סף והעיקרי שבהן הינו נקיון כפיו של העותר.

 

סדרי הדין

לעומת המשפט האזרחי המבוסס על שמיעת ראיות ועדויות, המשפט המנהלי שואף לקיומו של הליך מהיר עם מינימום בירורים עובדתיים או הליכים לשמיעת ראיות.