מבחני הסף להגשת בג”ץ

בעמוד זה מוגשת לכם רשימה נוחה וברורה של מבחני הסף להגשת בג"ץ. קראו בעיון וקבלו מידע חשוב אודות כל סעיף וסעיף, בין אם מדובר בזכות העמידה או אי ניקיון כפיים. המשיכו לקרוא.

שאל את עורך הדין בנושא

זכות העמידה

באופן היסטורי, האינטרס חייב להיות אישי, שהאזרח נפגע באופן אישי מרשות מנהלית כלשהי. אי אפשר לעתור עבור מישהו אחר שנפגע. עם השנים בג”ץ הרחיב את הזכות הזו גם לעמותות וגופים אחרים שמייצגים ציבור או שעותרים כנגד שחיתות ציבורית.

שפיטות

על בית המשפט להחליט האם הנושא “שפיט”, או שמדובר בנושא שהוא מחוץ לסמכותו של בית המשפט, למשל נושאים מדיניים וכד’. וכן האם ראוי שבג”ץ יפסוק באותו נושא .

שיהוי בהגשת העתירה

בית המשפט מחליט האם העותר פעל להגשת העתירה בזמן סביר. הפסיקה מבחינה בין שיהוי סובייקטיבי לשיהוי אובייקטיבי.

אי נקיון כפיים

הגוף שמגיש עתירה לבג”ץ, חייב לבוא לבית המשפט בידיים נקיות, מבלי להסתיר מידע ולהציג את התמונה המלאה ומכלול האינטרסים.

סעד חלופי

אם ניתן לקבל סעד חלופי בבית משפט אחר, אין לגשת לבג”ץ.

מעשה עשוי

אין טעם לפנות לבג”ץ אם המעשה כבר נעשה ואי אפשר להחזירו לקדמותו.

הסעד אותו ניתן לבקש בבג”צ – בג”צ מוסמך ליתן צווי “עשה” ו”לא תעשה” למדינה ומוסדותיה, או להצהיר על חוקיות או אי חוקיות החלטה ו/או נוהל מנהלי ו/או דבר חקיקה.