לא ניתן לקזז מהיטל השבחה תשלומים לקרן חנייה

ערר 85127/12 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב נ’ יעקב קלו ואח’

ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה דנה במאוחד בקבוצת עררים על החלטות של שמאים מכריעים, בשאלה האם ניתן לקזז מהיטל השבחה תשלומים ששולמו לקרן חניה. נקבע כי לא מדובר בהוצאות הקשורות לתכנית המשביחה אלא תשלומים הנדרשים להיתר בנייה מכוח חיקוק חיצוני לתכנית המשביחה. כשם שלא ניתן לקזז תשלומים בגין אגרות בנייה או היטלי פיתוח לא ניתן לקזז תשלום לקרן חניה. המקרים בהם ניתן פטור מההיטל או שניתן לקזז ממנו תשלום חובה זה או אחר, צריכים להיות מעוגנים בדבר חקיקה מפורש.

לקריאת פסק הדין