אושרה בקשה לתובענה ייצוגית כנגד “פזגז” ו”סופרגז” בשל אי פירוט נתוני גביית התשלום בחשבוניות שמפיקה החברה

עניינן של התובענות שבכותרת הוא בטענת התובעים כי הנתבעות (להלן: “פזגז” ו”סופרגז”) אינן מפרטות את מדרגות התעריפים בחשבוניות אותן הן שולחות ללקוחותיהן, וכן כי אינן מיידעות את הלקוחות מראש או בדיעבד בדבר העלאת תעריפים או העלאת דמי שימוש קבועים, וכן אינן מציינות את סיבת ההעלאה.
ביום 2.2.2017 ניתנה החלטה ע”י בית המשפט המחוזי מרכז לוד, המאשרת את ניהול התביעות כתביעות ייצוגיות וזאת בעילה של הפרת חובת היידוע אודות העלאת מחירי גז או דמי שימוש קבועים, החל מ-7 שנים קודם להגשת התביעות הרלבנטיות (בעניין פזגז, החל מ-4.2.07, ובעניין סופרגז, החל מ-26.2.07).
בין היתר נקבע כי הנתבעות מחויבות במתן הודעה מפורשת ללקוחותיהן על העלאת התעריף או דמי השימוש, שאם לא כן, מפרות הן את חובתן לקיים את ההסכמים עם הלקוחות בדרך מקובלת ובתום לב.
הצדדים הצליחו להגיע להסדר פשרה בתיק, אותו ביקשו לאשר.
בית המשפט אישר הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים ונתן פס”ד מאוחד בתיקים.
עיקרי הסדר הפשרה הם: בחשבונית הגז תהיה הודעה בדיעבד על שינוי מחיר מ”ק גז. ההודעה תתייחס למדרגות צריכת מ”ק גז; בחשבונית הגז בחלק הקדמי תהיה הודעה בדיעבד על שינוי בדמי השימוש הקבועים. בנוסף לכך וכפיצוי לחברי הקבוצה, הוסכם כי הנתבעות ירימו תרומה בסך 1,500,000 ₪ לקרן שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. לכל אחד משלושת התובעים ישולם גמול בסך של 50,000 ₪, ובסה”כ 150,000 ₪ ולב”כ המייצג ישולם סך של 500,000 ₪ בתוספת מע”מ.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן