העירייה שלחה מעקלים לביתי והגישה נגדי תביעה אישית בגין חוב ארנונה של חברה

שאלה: העירייה שלחה מעקלים לביתי והגישה נגדי תביעה אישית בגין חוב ארנונה של חברה שהייתי בעל מניות שלה והיא לא פעילה יותר. האם ניתן לחייב אותי באופן אישי בגין חובות של החברה?

תשובה: כעקרון, על פי סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים “…רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה פרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה בשנויים המחוייבים…”. על מנת שהרשות תהיה רשאית להטיל את החיוב על בעל מניות צריך שיתקיימו לגביו הנסיבות של ף סעיף 119 לפקודת מס הכנסה. בין היתר, בעל מניות יכול להתגונן כנגד חיוב של החברה אם יעמוד במספר תנאים, בפרט אם יוכיח שהוא לא הבריח נכסים של החברה לאחר הפסקת פעילותה.