אושרה בקשה לתובענה ייצוגית כנגד מפגע סביבתי בשל שימוש שלא כדין במפוחי עלים

ת”מ 25857-06-12 סער ואח’ נ’ עיריית נהריה ואח’

בית המשפט אישר בקשה לתובענה ייצוגית כנגד רשות מקומית בשל מפגע סביבתי מסוג רעש בשל שימוש במפוחי עלים בניגוד לחוק. נקבע כי, הגשת תובענה ייצוגית באשר למפגע סביבתי אינה כפופה להוראותיו של החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות). ההפניה (בפרט 6 של התוספת לחוק תובענות ייצוגיות) להגדרת “מפגע סביבתי” שבחוק למניעת מפגעים סביבתיים, מטרתה אך לאמץ את ההגדרה בדבר “מפגע סביבתי”, ואין היא באה לאמץ את כלל הוראותיו של החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות). הסמכות העניינית נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, וזאת בהתאם להוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים. הסעדים המבוקשים הם הפסקת המפגע הסביבתי הנוצר משימוש במפוחי עלים, וכן פיצוי למבקשות ולחברי הקבוצה הנטענת, דהיינו, המדובר בתביעה שעילתה העדר החלטה, או מחדל של הרשות, שהסעד המבוקש בה הוא פיצויים. בנסיבות, הסמכות בעניין זה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, וזאת ככל שהדבר נוגע לעירייה.

לקריאת ההחלטה