אושרה תובענה ייצוגית לסיווג מכוני יופי לפי התעריף הקבוע ל”תעשייה|” בתל אביב

ת”צ 60430-01-12 אספאידה בע”מ  נ’ עיריית תל אביב

נקבע, לאור פסיקת ביהמ”ש העליון בפרשת מישל מרסייה, כי יש לסווג עסק של מספרה תחת הקטגוריה “בית מלאכה”. טענתה של העירייה כי הבקשה מהווה “עקיפה” של הליכי ההשגה הקבועים בחוק נדחתה. נקבע, כי התובענה הייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת לבירור המחלוקת ומדובר במחלוקת משפטית, אשר על פניה מעוררת שאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שתוכרע לטובתם.

לקריאת פסק הדין