אושר הסדר פשרה עבור גביית פרמיות ריסק בתקופה בהן המבטחת לא נשאה בסיכון ביטוחי

ת”א 1793/07 שלום מורבר נ’ כלל חברה לביטוח בע”מ,

האושרו הסדרי פשרה במסגרת שלוש בקשות לאישור תובענה כייצוגית שעניינן  גביית יתר בתשלום פרמיות “ריסק” עבור תקופות שבהן המבטחת כלל לא נשאה בסיכון ביטוחי. עיקר הפשרה הוא כי המבטחות תשלמנה לכל אחד מהמבוטחים באופן אחיד את שווים הכספי של 15 ימי פרמיה, וחברי קבוצת כלל שפדו או סילקו את פוליסת הביטוח שלהם יהיו זכאים לפיצוי מופחת באופן יחסי. צוין כי קיים טעם לפגם בכך ששורה של בקשות אישור זהות נדונו כל אחת בפני מותב אחר – מבלי שהמבקשים או עורכי הדין המייצגים הביאו לריכוזן בפני מותב אחד.

לקריאת פסק הדין