אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לעניין ריבית שיש לשלם בהשבת היטל השבחה כתוצאה מהחלטה בערר היטל השבחה

ת”צ 26550-03-12 אולפינר ואח’ נ’ עיריית ראשון לציון ואח’

המחלוקת בתובענה נסובה סביב הפרשנות לסעיף 17 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, הקובע: “הוחלט בהליכים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו יוחזרו הסכומים ששולמו מעבר למגיע, בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעם בחוק ההצמדה, וסעיף 6 לחוק ההצמדה לא יחול”. נטען, כי יש לפרש את הסעיף כך שריבית הפיגורים תצטבר החל מיום הגבייה, ולא מיום קבלת הערר, כפי שנהגה העירייה בפועל. על פי ההסדר, בתקופה שמיום התשלום ועד ליום קבלת הערר, יושב הסכום העודף בתוספת ריבית לפי סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה. ביהמ”ש אישר את ההסדר.

לקריאת פסק הדין