אישור תובענה ייצוגית בשל העדר ציון נוסחת הגמול בפוליסת הביטוח

רע”א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע”מ נ’ רחמים עמוסי

אושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שלוש חברות ביטוח, בשל מדיניות החברות לחשב את הגמול לפי נוסחה מורכבת שלא הופיעה בפוליסת הביטוח. ביהמ”ש המחוזי אישר את התובענה כייצוגית, בקובעו כי חברות הביטוח הפרו את החוזה עם המבוטחים, וכן קבע כי העובדה שהחברות נמנעו מלציין בפוליסה את הנוסחה בה השתמשו כדי לחשב את תגמולי הביטוח, עולה לכאורה כדי הטעיה של המבוטחים, על-פי סעיף 55 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).ערעור שהוגש לעליון התקבל בחלקו, כך שעילת ההטעיה על פי סעיף 55 לחוק הפיקוח נדחתה.

לקריאת פסק הדין