אי אישור בקשה לתובענה ייצוגית תיעשה על דרך של מחיקה ולא דחייה

ת”צ 42283-07-13 יפת ואח’ נ’ איילון חברה לביטוח בע”מ, אגף בריאות – ביטוח ספורטאים

נקבע כי לבית המשפט אין סמכות, כדבר שבשיגרה, לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית מכוח תקנה 241(ד) בתקנות סדר הדין האזרחי. במקרה שבית המשפט סבור שסיכווי התובענה קלושים עליו למחוק את הבקשה ולא לדחותה על יסוד הבקשה והתשובה בלבד.

לקריאת פסק הדיו