גביית פרמיה לביטוח סוציאלי מגמלאי של המדינה ללא הסכמתו אינה בגדר “תשלום חובה” לפי פריט 11 לתוספת השנייה לחוק התוובענות

עע”מ 7373/10 יוסי לוי נ’ מדינת ישראל צבא הגנה לישראל מדור תשלומים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המדינה, ביטוחים סוציאליים שנעשו על ידי המדינה ללא הסכמת הגמלאים,. ביהמ”ש המחוזי אישר את התביעה, אך המדינה ערערה לביהמ”ש העליון, שקיבל את הערעור. נקבע כי גביית פרמיות ביטוח מגמלאים או עובדים, גם אם היא נעשית על ידי המדינה וללא הסכמה מפורשת של הגמלאים, אינה בגדר פעולת גבייה הדורשת הסמכה מפורשת בדין, שהרי מדובר בביצוע פעולה מתחום המשפט הפרטי. משאין מדובר ב”תשלום חובה” לא ניתן לכלול אותו בפריט 11 שבתוספת לחוק התובענות.

לקריאת פסק הדין