תובענה ייצוגית בענין עיגול שטחים כלפי מעלה לצורך חיוב קרקע חקלאית

ת”צ 25477-02-12 יאיר שיף נ’ עיריית רחובות,

בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית רחובות בעילה של עיגול שטח הקרקעות החקלאיות כלפי מעלה. במסגרת הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט התחייבה העירייה לחשב את שטח הקרקעות על פי החלק היחסי של דונם ולהשיב לאת הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כקבוע בחוק.

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד