הבטחה של רשות ציבורית במסגרת הליך משפטי להשיב כספים שנגבו הינה הבטחה מנהלית שעל הרשות לקיים

ת”צ 7604-10-13 שטרנג נ’ עיריית חולון

במסגרת תובענה מנהלית התחייבה העירייה להשיב דוחות חניה שנגבו שלא כדין לתקופה של שבע שנים. התובענה הייצוגית הנוכחית הוגשה לאחר שנטען שהעירייה לא עמדה בהתחייבותה במסגרת התובענה הקודמת. בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף וקבע שהעירייה אמורה לקיים את ההתחייבות שהתחייבה לה אף אם מדובר לתקופה של שבע שנים שהיא מעבר לתקופת ההשבה של רשות שנקבעה ל- 24 חודשים.

לקריאת ההחלטה