הודעת חדילה בגין תביעה ייצוגית לגביית אגרת אשפה שלא כדין

ת”מ (ת”א) 143/08 לסק ושות’ בע”מ נ’ עיריית אור יהודה

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כב’ השופטת גדות שרה) דחה את הבקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית לאור הודעת עיריית אור יהודה על חדילת גביית אגרת פינוי האשפה שנגבתה שלא כדין מהתובעת.

לקריאת פסק הדין