הותרה הגשת תובענה אחת כנגד מספר רשויות

תצ (מרכז) 54019-11-13 שלום דמתי נ’ עיריית רחובות

הגשת תובענה אחת בה העילות זהות כנגד מספר רשויות, הגם שהן נמצאות באזורי סמכות מקומית שונים, מקיימת אחר דרישות חוק תובענות ייצוגיות לניהול ההליך בדרך הולמת ובתום לב, כמו גם עם מטרתו של סעיף 7 בחוק תובענות ייצוגיות ().

לקריאת פסק הדין