המבחנים למתן רשות ערעור לתקיפת אישור תובענה כייצוגית

בר”מ 6985/11 עיריית מודיעין-מכבים-רעות נ’ ניר שדה

ביהמ”ש העליון קבע כי רשות ערעור על החלטה בעניין אישורתובענה ייצוגית ניתנת על-פי המבחנים שנקבעו בפרשת סלקום, ובהם: (א) האם משמעות קבלת התובענה הייצוגית היא חמורה במיוחד לנתבע, בהתחשב בסכום התביעה, איתנותו הפיננסית וכיו”ב; (ב) מהו היחס שבין השאלות המתעוררות במסגרת הבקשה לרשות ערעור, לבין השאלות שנותרו פתוחות ודינן להתברר במסגרת התובענה הייצוגית. ככל שנותרו לדיון שאלות רבות ומורכבות, תיטה הכף לטובת הנתבע – על מנת ליתר את הצורך לדון בהמשך ההליך; בענייננו, המבקשת לא העלתה כלל את הטענה לפיה קבלת התובענה תהיה חמורה במיוחד מבחינתה, ולא הביאה נתונים עובדתיים התומכים בעמדה זו. כמו כן, לא נותרו לדיון שאלות משפטיות רבות ומורכבות. לא נמצא כי יש בטענות המבקשת באשר ל”השלכות הרוחב” של ההחלטה, כדי להביא לקבלת הבקשה לרשות ערעור, וזאת משום שהחלטת בימ”ש קמא תהיה רלבנטית, באופן עקרוני, גם להליכי גביית הארנונה במקומות אחרים בישראל רק במידה שמבנה צו הארנונה ברשויות אחרות דומה לצו הארנונה שפרסמה המבקשת.

לקריאת פסק הדין