הסדר פשרה בתביעה ייצוגית כנגד בעלי שליטה של חברה ציבורית

ת”צ 23030-10-11 פסיפיק מערכות מחשב (1995) בע”מ נ’ עיריית הרצליה

במסגרת תובענה ייצוגית נגד עיריית הרצליה נטען כנגד מנהגה של העירייה לעגל שטח של נכס כלפי מעלה וחיובי חלק ממ”ר כמ”ר. הודעת חדילה שמסרה העירייה לפיה תחייב לפי השטח המדויק נדחתה על ידי בית המשפט ונקבע שלפי צו הארנונ ה של עיריית הרצליה יש לעגל שטחים כלפי מטה ולא לחייב חלק ממ”ר. בית המשפט קבע שלמרות שהשיטה המדויקת היא השיטה ההוגנת והראויה ביותר לגביית מס ארנונה, במקרה זה לא ניתן ליישם אותה היות וצו הארנונה קובע במפורש כי “כל חלק של מ”ר ייחשב כמ”ר שלם”. בית המשפט סקר הלכות דומות וקבע כי עיגול כלפי מעלה וחיוב תושב בארנונה עבור שטח נכס שאיננו קיים, הינו “פגיעה בקניינו של הפרט שלא כדין, ופגיעה בעקרון חוקיות המנהל.” שכן לא ניתן לחייב בגין שטח שלא קיים.

לקריאת פסק הדין