הפסקת גבייה לפני הגשת הייצוגית לא בהכרח תשלול גמול לתובע הייצוגי

י-ם) 406/09 תמ (י-ם) 406-09 אשר ספיר נ’ חברת הגיחון בע”מ

גם אם הפסיקה רשות מקומית גבייה בלתי חוקית לפני הגשת תובענה ייצוגית עדיין לא ניתן להסיק מכך שלא מתקיימים הרציונאלים של פסיקת גמול ושכר טרחה כיון שהמבקש לא יכול היה לדעת כי המשיבה אכן ייתרה את הצורך בהגשת התובענה הייצוגית.

לקריאת פסק הדין