התובע הייצוגי אינו נדרש להיות המוח מאחורי תובענה ייצוגית

תצ (מרכז) 17616-09-10 שולמית לוינסון נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

די בכך שהתובע הייצוגי אינו פיקטיבי והוא רכש הבנה כללית ובסיסית על מסגרת התובענה וההליכים ואין כל פסול שהמוח מאחרי התובענה הינם עורכי הדין.

לקריאת פסק הדיו