מידת ההוכחה הנדרשת על מנת לאשר תובענה כייצוגית

רע”א 3489/09 מגדל חברה לביטוח בע”מ נ’ חברת ציפוי מתכות עמק זבולון בע”מ, נ

שלוש חברות ביטוח הגישו בקשת רשות ערעור לאחר שאושר ניהול תובענה ייצוגית כנגדן. עילת התביעה נבעה מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה לפיהן אין כיסוי ביטוחי במידה והמקרה הביטוחי יתרחש 3 חודשים לפני תום תקופת הפוליסה, כאשר החברות גובות פרמיות חודשיות גם בתקופה בה אין כיסוי ביטוחי. ביהמ”ש העליון נתן רשות לערער: הן נוכח המשמעות הכלכלית הלא מבוטלת מהיבטן של המערערות, הן מאחר שבירור התובענה הייצוגית צפוי להעלות שאלות משפטיות ועובדתיות מורכבות שתדרושנה מהצדדים לנהל הליך ארוך וראוי לבחון אם ניתן לייתר את קיומו, והן מאחר שטענות המערערות כנגד עילות התובענה הן כבדות משקל. הערעור התקבל ונקבע כי במישור העקרוני, הבחינה הלכאורית בשלב אישור התובענה הייצוגית אינה צריכה להציב מחסום גבוה בפני תובעים ייצוגיים, אך אין משמעות הדבר שהנטל המוטל עליהם יהיה קל כנוצה. על התובע הייצוגי להרים נטל ראשוני שיש לתת לו משמעות, מבלי שיהיה כבד מנשוא. במקרה זה, לא נתברר האם התשלום במהלך 3 החודשים האחרונים של הפוליסה הוא תמורת שירות שהמבוטחים לא יהיו זכאים לקבל לעולם, או שמא מדובר בפריסת תשלומים פרי חישוב אקטוארי, האם הפרו המערערות את חובת הגילוי הנאות והאם חלה התיישנות. שאלות אלו קריטיות להחלטת האישור, ולכן הדיון מוחזר לביהמ”ש המחוזי, שיבררן.

לקריאת פסק הדין