נדחתה בקשה לאשר תובענה ייצוגית בגין אגרת שמירה שהטילה עיריית רעננה

ת”צ (מרכז) 25028-06-11 רונן משה זילברשטין נ’ עיריית רעננה

נדחתה בקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד עיריית רעננה בגין גבייה של אגרת שמירה שגבתה עיריית רעננה, לפי חוק עזר לרעננה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשס”ג- 2002 בשל תיקון לפקודת העיריות שהתקבל בעקבות בג”ץ מלינובסקי בחולון

לקריאת הדין 15 16 17