נדחתה תביעה לאישור תובענה ייצוגית כנגד גביית תוספת למחיר הדלק.

ת”צ 2728/07 עו”ד צבי שילה נ’ ספרינט מוטורס בע”מ

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש עורך דין כנגד שש תחנות דלק. בטענה לגביית תוספת מחיר על שירותי הדלק שלא כדין. בנקבע כי “התוספת” למחיר הדלק אינה אלא דמי שירות עבור שירותי תדלוק הניתנים בתחנות התדלוק כאשר הביטול של סעיף זה בצו, היא הסרה של כל ההגבלות שהוטלו על המשיבות בנוגע לתעריף של דמי השירות ולזמנים שבהם ניתן לגבותם – באופן שלמן מועד זה ואילך המשיבות היו רשאיות לגבות דמי שירות בכל עת ובכל שיעור, לפי שיקול דעתן. עוד נקבע, כי לפי חוק תובענות ייצוגיות, התובע המייצג אינו יכול לשמש גם כב”כ מייצג, אף אם הוא עו”ד. זאת, על מנת להגן על עניינה של הקבוצה, ובכדי להבטיח כי חבריה לא ייפגעו מניגוד עניינים שעלול להתעורר בינה לבין טובתו של התובע.

לקריאת פסק הדין