נדחתה תובענה ייצוגית להשבת ארנונה שנגבתה מבלי שצווי הארנונה פורסמו כדין

עת”מ   118/06  יצחק מיוחס עו”ד נ. עירית תל אביב

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה של עו”ד שטען שעל עירית ת”א להשיב למשלמי הארנונה את מלוא הסכומים ששולמו כארנונה כללית בשנת 2006; הטענה הייתה כי לא פורסמו, צו הארנונה לשנת 2006 ועדכונים לצו שנעשו ביולי 2006 על פי אישורים חריגים שקיבלה העירייה; לטענת העותר, פניותיו לקבל עותק מצו הארנונה לשנת 2006 לא נענו. כן טען כי על העירייה היה לפרסם את הצווים ברשת האינטרנט. בית המשפט קיבל את עמדת העירייה כי עמדה בחובת הפרסום על פי הוראות סע’ 346 לפקודת העיריות (הגם שבהערת אגב ציין בית המשפט כי ההוראה מיושנת ויש מקום לעדכנה) וכי הפרסום במשרד הראשי וע”ג 150 לוחות המודעות יחד עם משלוח הודעות אישיות לנישומים, מספקים את דרישות החוק. בהיעדר עילה אישית, נדחתה גם הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית.

לקריאת פסק הדין