פסיקת הוצאות במקרה של הודעת חדילה

ת”צ 23679-04-12 חנניה מלכה נ’ עיריית בת-ים

המבקש הגיש תובענה כנגד עיריית בת-ים ובקשה לאשרה כייצוגית, בגין גבייה בלתי חוקית של ארנונה עבור מוסכים שבשטח שיפוטה של העירייהבניגוד לחקיקת ההקפאה. העירייה הודתה באי החוקיות והגישה הודעת חדילה לפי סע’ 9 לחוק תובענות ייצוגיות. ביהמ”ש פדן בהיקף הגמול ושכר הטרחה במקרה של הודעת חדילה בהתחשב בכך שהגשת התובענה לא הייתה כרוכה בטרחה רבה (מעבר להגשת תובענה אזרחית רגילה), או בסיכוןץ נסקרו התועלת שצמחה לקבוצה מ, החשיבות של התובענה בהרתעה מגבייה בלתי חוקית, והצורך בפסיקת הוצאות שתהיה גורם המרסן רשויות מגבייה בלתי חוקית, כדי שלא יצור מצב ש”חוטא ייצא נשכר”.