תובענה ייצוגית כנגד בעלי שליטה בחברה ציבורית

ע”א 7685/12 רנן גרשט נ’ יצחק תשובה

תובענה ייצוגית כנגד בעלי השליטה בחברת דלק נדל”ן בטענה שפעלו בניגוד לאינטרס של בעלי המניות מן הציבור וגרמו לירידת ערך מניותיהם. הבקשה לאישור התובענה נדחתה בבית המשפט המחוזי כאשר במסגרת הערעור שהוגש הגיעו הצדדים להסדר פשרה

לקריאת פסק הדין