נדחתה תביעה ייצוגית בעניין אגרות גרירה נגד עירית רחובות.

בש”א 31391/07 איילת שקד חצובי נ. עירית רחובות 

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופטת  רות רונן) דחה תביעה ייצוגית שהוגשה נגד עירית רחובות, בגין גביית יתר של אגרות גרירה. לטענת התובע, שיעור האגרות אותו העירייה הייתה יכולה לגבות על פי חוק העזר שלה, הוא על פי הקבוע בתקנות התעבורה, והסכום הקבוע בהן, (לכל היותר 43.95 ₪) נמוך בהרבה מהסכום שניגבה על ידי העירייה    (200-250 ₪). בית המשפט קבע, כי פרשנות תכליתית של תקנות התעבורה, מביאה למסקנה כי כוונתן לאפשר גביית דמי גרירה על פי ערכם הריאלי בעת הגרירה, ולא על פי המחיר אותו נטען שיש לגבות, מחיר שנקבע עוד בשנת 1990 ואינו ריאלי כיום.

לקריאת פסק הדין