תביעה ייצוגית כנגד תאגיד הינה תביעה כנגד רשות והתשלום הינו בגדר “תשלום חובה”

ת”צ 14030-11-12 ערן משען נ’ מי גבעתיים- מפעלי מים וביוב בע”מ

לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד תאגיד המים בגבעתיים, בטענה שהתאגיד גבה מע”מ ביתר. הבקשה הוגשה לפי פריט 1 לחוק תובענות ייצוגיות, המאפשר תובענה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. תאגיד המים הגיש בקשה לסילוק על הסף, בטענה שאינו “עוסק” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אלא “רשות”. ביהמ”ש קבע כי מכיוון שהתאגיד הוקם ומופעל מכוח חוק תאגידי מים וביוב, נראה כי אכן מדובר ברשות. בנוסף, ביהמ”ש הסתמך על ההחלטה בבש”א 10835/09 חברת הגיחון בע”מ נ’ קורפו, והגיע למסקנה כי ניתן לתבוע את התאגיד בתובענה ייצוגית רק לפי פריט 11 לחוק. משכך, נותרה רק השאלה האם מדובר בתשלום חובה, אותו גובה הרשות מכוח חוק באופן שלאזרח אין אפשרות שלא לשלמו. הוחלט כי אכן, מדובר בתשלום חובה, ולכן הוחלט להעביר את הטיפול בתיק לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב.

לקריאת פסק הדין