תחומי התמחות

משרדנו מתמחה במיסוי עירוני מול רשויות מקומיות, עתירות מנהליות ותובענות ייצוגיות.
לעו"ד ממן ניסיון רב בתחום המשפט המנהלי והמיסוי העירוני , ממן לקח חלק בייצוג מאות נישומים במחלוקות עם הרשויות המקומיות בעניינים הקשורים לארנונה, אגרות והיטלי פיתוח תשתיות (היטלי ביוב, סלילה וכיוצ"ב), היטלי השבחה ורישיונות עסק ונחשב לאחד מעורכי הדין המקצועיים והמובילים בתחום.

מיסוי עירוני ומקרקעין

השלטון המקומי במדינת ישראל "מבורך" בכ- 256 רשויות מקומיות ומאות תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, וועדות מקומיות. הבסיס החוקי לניהולם של המנגנונים הרבים הינה מערכת חקיקה מורכבת ומסועפת. יסודותיה בחקיקה מנדטורית רעועה וענפיה פרוסים על עשרות ומאות חוקים, תקנות וצווים מקומיים. ה"תוהו ובוהו" השורר בתחום המיסוי העירוני מהווה- ונראה שבעתיד הנראה לעין ימשיך להיות- פתח לאי ודאות ולהתדיינויות אין סופיות בין האזרח לרשויות בתחום זה.

 • מיסי ארנונה

  הארנונה הינה מס המוטל על ידי הרשות המקומית למימון השירותים העירוניים לתושבי הרשות.
  חשבון הארנונה האמור להיות פשוט וברור לנישום הנדרש לשלמו, אינו מגלה בהכרח את כל צפונותיו.
  בדיקת חיובי הארנונה וניהול מחלוקות כספיות עם הרשויות הינה מלאכה לא פשוטה הדורשת מומחיות מיוחדת, ניסיון רב, כישורים וכלים מקצועיים שונים ממגוון תחומים.

 • אגרות והיטלי פתוח

  אגרות והיטלי פיתוח הם תשלומי חובה הנדרשים לתשלום על ידי בעלי נכסים לידי הרשויות המקומיות. תשלומים אלו ממנים את עלות ההתקנה והרכישה של מערכות תשתית עירונית: קווי הולכת מים, סלילת רחובות וכן מערכות ניקוז ותיעול.

 • היטלי השבחה

  היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. החובה לתשלום ההיטל חלה על הבעלים או החוכר לדורות, ולמרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה - עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית.

 • אגרות והיטלים עירוניים

  בהעדר הגדרה נורמטיבית, קיימים אגרות שונות המוטלות על האזרח בנסיבות שונות, הן על ידי רשויות מקומיות והן על ידי רשויות ציבוריות אחרות. בכל דיון הנוגע לחיובים באגרות עירוניות עולה ונשאלת השאלה הנוגעת להצדקה החוקית והציבורית לחייב באגרה עירונית בנוסף לחיובים הנגבים כמיסי ארנונה: האם רשאית הרשות המקומית, ובאיזה היקף, לחייב באגרות עירוניות שונות מעבר למיסי הארנונה הנגבים על ידה על פי חוק?

משפט מנהלי

משפט מנהלי הינו כלי משפטי המאפשר לאזרח להביא את התנהלות השלטון כלפיו לביקורת שיפוטית. ניתן להגיש עתירות בענייני ארנונה, חינוך, תכנון ובניה, איכות הסביבה ועוד.

 • עתירה מנהלית

  עתירה מנהלית היא הליך משפטי של אזרח מול רשות שלטונית, או "רשות מנהלית". משפט מנהלי יתבצע מול גוף שלטוני או רשות שלטונית. אחד הדברים החשובים ביותר שיש להקפיד עליו בהגשת עתירה מנהלית הגשת העתירה ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-45 יום "מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית היא תביעה הנעשית במסגרת משפט אזרחי בה יחיד תובע בשמה של קבוצה. במקרים בהם לכל פרט בקבוצה נגרם נזק בממד קל, ניתן להגיש יחד תביעה ייצוגית. על פי רוב נהוג להגיש תביעה ייצוגית בענייני: ניירות ערך, ביטוח, בנקאות. פגיעה באיכות הסביבה וכן הגנת הצרכן.

 • תובענות ייצוגיות מנהליות

  תובענות מנהליות- כנגד גופים שלטוניים כגון: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, המדינה, חברות ממשלתיות, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

 • תובענות ייצוגיות בענייני מפגעים סביבתיים ועוולות חברתיות וכלכליות

  תובענות ייצוגיות בענייני מפגעים סביבתיים ועוולות חברתיות וכלכליות- בנושאי איכות הסביבה, בנקאות, צרכנות, הגבלים עסקיים, שוק ההון וכיו"ב. ייצגנו בתביעות ייצוגיות רבות כנגד גופים ציבוריים בנושאי מומחיותינו, וכן בענייני מפגעים סביבתיים והגבלים עסקיים.