תיקים לדוגמא

 ספר משרד

תיקים בענייני תביעות ייצוגיות

 תיקים בענייני איכות ובניה

תיקים בענייני מיסוי עירוני

תיקים בענייני היטל השבחה