לא ניתן להטיל אגרת אשפה בגין פינוי אשפה סביר או בהעדר קריטריונים ברורים בחוק העזר

עת”מ 29255-03-13 מלונות דן בע”מ נ’ עיריית חיפה

עתירה מנהלית כנגד חובת פינוי עצמי של פסולת או תשלום אגרה חלף הפינוי העצמי. העתירה התקבלה ונקבע, כפי שנקבע בפסקי דין אחרים, כי פינוי וסילוק אשפה נכללת בסל המוצרים של הרשות המקומית ואין להטיל על בעלי הכנסים אגרה נוספת בגין פינוי הפסולת. בית המשפט מציין כי במקרים מסויימים ניתן לחייב בגין פינוי אשפה חריגה, אולם, יש לתקן את חוק העזר ולקבוע קריטריונים ברורים לכך.

לקריאת פסק הדין